Фабрика за дигитален печат 2х2

Управление на цвета

За разлика от дигиталните печатни машини от по-долен клас, Kodak NexPress 2100 plus позволява отлично управление на цвета, като цветопредаването надминава по вярност това на немалко офсетови печатници. Машината има вградена софтуерна система за колориметричен контрол и може да работи по зададени от клиента печатни профили, включително по Fogra 39, водещия стандарт за управление на цвета в печатната индустрия.

По тази причина машината е подходяща за отпечатване на цветни мостри и единични сигнални бройки от висококачествени многотиражни цветни издания като списания и каталози, изискващи добро управление на цвета и висока степен на вярност при отпечатване. За разлика от всички принтери, структурата на печата при Kodak NexPress е почти идентична с офсетовата, благодарение на използването на гумени валове за пренос на тонера върху листа. Наличието на офсетова точка плътно приближава отпечатаните на NexPress цветни проби до реалния офсетов тираж.

В какво сме най добри